Loading...
 • Stel een vraag
 • Examen doen wanneer het u uitkomt? Kies zelf de datum die het beste uitkomt!

  Inschrijven
 • In-company examens op uw eigen lokatie kan al vanaf 2 personen. Bereken nu eenvoudig wat dit kost

  Bereken in-company prijs
 • Geen acceptatie diploma's MBV en TBV door VEB

  08-08-2023

  Gisteren werden wij gewezen op het volgende bericht. Tldr: het VEB accepteert de diploma's MBV en TBV van ExamenBureau Installatietechniek niet (meer). Één van de argumenten is dat CIBV als enige de toetsing hiervoor heeft doorstaan.

  Kort geleden hebben wij contact gezocht met VEB over dat wij iets hoorden uit de markt. Na een paar e-mails kwam de vraag welke eind- en toetstermen wij hanteren. Ondanks dat dit een rare vraag is, kon ik terugkoppelen dat wij dezelfde eind- en toetstermen als CIBV hanteren. Waarom dit een rare vraag is? Wij zijn getoetst vanuit het CCV-schema voor exameninstituten en daarbij goed bevonden voor het uitgeven van deze diploma's volgens BORG. In de schema's van BORG staan deze eind- en toetstermen vermeld als bron voor de exameninstanties.

  Uit het e-mail gesprek tot zo ver kan worden geconcludeerd dat er bij ons geen enkele toetsing heeft plaats gevonden door het VEB. Wij staan uiteraard open voor deze gesprekken. Wij zullen daarnaast uiteraard voldoen aan alles wat onder de eind- en toetstermen valt.

 • Verklaring voldoen aan de eisen Bijlage 1 CCV- Certificatieschema’s

  15-07-2022

  Vanuit de eis in de CCV-certificatieschema’s, moeten alle exameninstituten die diploma's uitgeven voor deze onderwerpen voldoen aan bijlage 1. Hierin wordt een aantal eisen beschreven over de uitvoering van de examens maar bijvoorbeeld ook de eis dat een exameninstituut een ISO 9001 certificaat moet hebben. Wij hebben ook dit jaar KIWA weer benaderd om onze processen te valideren m.b.t. deze eisen. Na de audit in maart, heeft KIWA in april dan ook nog een tweetal examens bijgewoond. Hieruit zijn geen opmerkingen naar voren gekomen, waardoor wij op 17 juni 2022 de verlenging van onze verklaring hebben mogen ontvangen.

  Nieuwe toevoegingen in deze verklaring zijn onder andere:

  • Technicus Beveiligingssystemen
  • Junior Engineer Sprinklertechniek
  • Werkvoorbereider Woningsprinkler

  De examens / diploma's waarvoor dit geldt, zouden normaal gesproken op de CCV site worden gepubliceerd, maar door technische problemen is onze pagina niet bij BMI & OAI terug te vinden. De link bij BORG levert helaas een "niet gevonden" foutmelding op. De bestaande link naar onze pagina werkt wel, maar deze pagina is nog niet volledig aangepast aan de laatste stand van zaken.

  De verklaring van KIWA is hier te downloaden.

 • Start van het nieuwe jaar met verlaging prijzen

  12-01-2022

  Sinds half november worden de Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties examens digitaal afgenomen worden, gebruikmakend van de door Stebs opgestelde vragenbank. Het digitaal afnemen heeft het voordeel dat de kandidaat direct de uitslag kan ontvangen, maar ook dat alle examenbureau's inhoudelijk hetzelfde examens afnemen.

  Het examen digitaal afnemen op onze lokatie was al langer gebruikelijk, maar wij nemen ook al dit examen op andere lokaties digitaal af. We vragen hierbij wel of er een (bekabelde) internet verbinding aanwezig is, maar als dit niet het geval is en ook voor het geval dat de verbinding niet werkt, kunnen wij met een mobiele verbinding werken. Dit betekend simpelweg, dat wij examens op elk gewenste lokatie afnemen.

  Om het jaar goed te starten hebben we enkele prijzen verlaagd:

  • Installatiedeskundige brandmeldinstallaties € 135,-
  • Monteur Beveiligingssystemen volledig € 175,-
   • Meerkeuzevragen € 120,00
   • Praktijk € 70,00 (alleen in samenwerking met de opleider, met minimaal aantal deelnemers)

  Wilt u aansluitend aan de opleiding, of op een hele andere dag het examen laten afnemen? Wij kunnen het organiseren! Hierbij bieden wij aantrekkelijk prijzen voor groepsafname zowel op onze eigen lokatie, als op uw lokatie. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

 • Bijlage 1 CCV certificatieschema's

  09-06-2021

  Vanaf april j.l. geldt de verplichting voor het voldoen aan bijlage 1 van het CCV certificatie schema voor alle examenbureau's. Één van de eisen is dat het examenbureau ISO 9001:2015 gecertificeerd is. Met enige trots kunnen we melden dat we beide audits goed doorgekomen zijn, waardoor wij voldoen aan de gestelde eisen.

  Naast de noodzaak vinden we het ook zeer belangrijk om ons te committeren aan het continue verbeteren van ons proces en kwaliteit.

 • Maatregelen afnames examens

  08-04-2020

  De landelijke maatregelen m.b.t. het Corona virus heeft ook zijn invloed in het afnemen van examens. Desondanks laten wij examens wel doorgaan, echter nemen wij echter extra hygiënische maatregelen. Om de examens door te laten gaan, moeten zowel de kandidaat als de examenleider over zeker 1,5 meter vrije ruimte om zich heen kunnen beschikken. Hiervoor laten we alleen nog kleine groepen van 4 á 5 personen toe. De examens kunnen dan doorgaan, mits:

  • De kandidaat geen klachten heeft;
  • De kandidaat rekening zal houden met de gestelde hygiëne maatregelen;
  • De kandidaat zich veilig voelt met deze situatie.

  Mocht de examenleider twijfels hebben over de gezondheid van de kandidaat, dan kan deze geweigerd worden t.b.v. de andere kandidaten! Uiteraard stellen we als standaard dat de examenleider ook geen klachten heeft en alle hygiënische maatregelen waarborgt.

  Hiernaast geven we ook de mogelijk om het examen kosteloos uit te stellen tot een nader te bepalen moment. Wij gaan er dan ook vanuit dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en hier verantwoord mee om zal gaan. Wij zullen alles op alles zetten om hier zo goed mogelijk in mee te werken.

 • In-company calculator

  20-08-2019

  Vanaf heden wordt het bij ExamenBureau Installatietechniek nog makkelijker om een in-company offerte voor examens aan te vragen. We hebben een speciale pagina online gezet, waarmee makkelijk de prijs van een examen op lokatie bepaald kan worden. Door onze nieuwe staffel kortingen zal blijken dat een in-company examen zeer interessant kan zijn.

  Met deze eerste versie van de in-company calculator is het alleen mogelijk om voor één type (volledig) examen een aanvraag te doen, maar geeft wel direct aan wat de kosten ervan zullen zijn. We hanteren hierbij een nieuwe prijsberekening. Dit houdt in dat er vanaf 5 personen geen reiskosten meer doorberekend zullen worden en er vanaf 8 kandidaten een staffel korting toegekend zal worden.

  In-company calculator »

  Uiteraard gelden er nog steeds wel een aantal eisen aan de ruimte waar het examen afgenomen wordt. Zie de richtlijnen examenruimte bij afname op locatie voor meer informatie.

 • Publicatie nieuwe normen

  30-01-2019

  Afgelopen 15 december 2018 heeft het CCV versie 5.0 van het CCV-certificatieschema’s Leveren, Installeren en Onderhoud van Brandmeld­installaties (BMI) gepubliceerd. Op 15 januari 2019 is ook versie 4.0 van de CCV-certificatie­schema’s Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimings­alarm­installaties (OAI) gepubliceerd. De officiële ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 april 2019. Een van de belangrijkste wijzigingen voor opleiders en voor de exameninstituten is het aanwijzen van de nieuwste versies van de bij de schema’s betrokken normen, het betreft de:

  • NEN 2535:2017;
  • NPR 2576:2018;
  • NEN 2654-1+C1:2018;
  • NEN 2575-2 en 3:2018, en de
  • NEN 2654-2:2018.

  Dit betekent dat al onze examens, per 1 april zullen zijn aangepast aan de nieuwe normen.

  We realiseren ons dat bij kandidaten, die momenteel in het leerproces zitten en deze nagenoeg afgerond hebben, of in een herexamen traject zitten, deze nieuwe normen niet in de lessen behandeld zijn. Voor deze kandidaten blijft het tot 1 augustus mogelijk om een examen volgens de oude norm te volgen. Vermeld via het opmerking veld bij de inschrijving, dat u examen volgens de oude normen wilt afleggen.

 • Nieuws! Examen onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties

  15-03-2018

  Vanaf 14 maart j.l. is het onderhoudsdeskundige ontruimingsalarminstallaties examen toegevoegd aan de website. Via de geregistreerde opleiders was dit examen al kort beschikbaar, maar nu is hij voor iedereen toegankelijk. Het examen sluit aan op het 'CCV-certificatieschema onderhoud oai’. Deze vereist dat ontruimingsalarminstallaties worden onderhouden onder de verantwoordelijkheid van een daartoe opgeleide onderhouds­deskundige met een diploma conform de eindtermen van het CCV-certificatieschema.

  Met het diploma van het examen ‘Onderhoudsdeskundige ontruimings­alarm­installaties’ van ExamenBureau Installatietechniek bewijst men te voldoen aan deze vakbekwaamheids­eis. Om deel te mogen nemen aan dit examen dient de kandidaat te beschikken over het diploma ODB, of een applicatiecursus BMI succesvol hebben gevolgd.

 • Incompany examen Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties

  28-10-2016

  Het ExamenBureau Installatietechniek (CCV erkend) organiseert niet alleen examens op haar locatie te Harderwijk. Onlangs vond er bij de firma Strukton te Utrecht een incompany examen Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties plaats. Strukton had de opleiding intern georganiseerd en het Examenbureau Installatietechniek gevraagd het examen af te nemen. Alle deelnemers hebben inmiddels mogen vernemen dat zij geslaagd zijn. Namens het examenbureau alle deelnemers gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

  20161011-091608
 • Ruim 100 kandidaten

  22-09-2016

  Ruim 100 kandidaten hebben inmiddels de weg naar ExamenBureau Installatietechniek in de eerste 5 maanden van het bestaan al weten te vinden