Loading...
  • Stel een vraag
  • Examen doen wanneer het u uitkomt? Kies zelf de datum die het beste uitkomt!

    Inschrijven
  • In-company examens op uw eigen lokatie kan al vanaf 2 personen. Bereken nu eenvoudig wat dit kost

    Bereken in-company prijs

Over ons

Examens worden door ExamenBureau Installatietechniek afgenomen op een door de kandidaat gewenst moment. Om administratieve redenen houden wij echter wel minstens 10 werkdagen aan tussen de datum van inschrijving en de afname van het examen. Inschrijving kan individueel plaatsvinden als wel als groep, bijvoorbeeld door een opleider of werkgever. De inschrijving wordt door ons gecontroleerd of het examen op de gevraagde datum daadwerkelijk mogelijk is. Indien akkoord wordt er een bevestiging van de aanvraag verstuurd en ontvangt de inschrijver de factuur. De uitnodiging met daarin alle informatie over het examen wordt minstens 1 week voor aanvang van het examen verstuurd.

Bij de uitnodiging wordt tevens het examenreglement, de algemene voorwaarden en de examenopzet meegezonden. De kandidaat wordt geacht deze documenten te lezen en bij aanvang van het examen, door middel van zijn handtekening, dit te bevestigen op het deelnameformulier. Tevens dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs mee te nemen, zodat kan worden gecontroleerd of de juiste persoon deelneemt aan het examen.

ExamenBureau Installatietechniek behoudt zich het recht voor, om in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, het examen te annuleren en/of de examendata te wijzigen. Wij zullen, indien mogelijk, een alternatief bieden. Aanmelden kan, voor een individueel persoon, alleen via de website. Bij een tussentijdse wijziging van de ingevulde gegevens op het aanmeldingsformulier dient de kandidaat dit tijdig, bij voorkeur per e-mail, aan ons door te geven. Voor het wijzigen of het annuleren van een examen verwezen naar ons huidig geldende examenreglement en de algemene voorwaarden.

Opleiders of werkgevers kunnen ook grotere groepen kandidaten per brief of e-mail aanmelden, al of niet op eigen locatie. In-company is al mogelijk vanaf 2 kandidaten.

ExamenBureau Installatie techniek is ISO 9001:2015 gecertificeerd met het toepassingsgebied: "Zakelijke dienstverlening in het kader van examineren in de installatiebranche". Hiernaast voldoen wij aan de eisen vanuit CCV-richtlijn Verificatie Diploma’s.

Algemene voorwaarden Examenreglement Reglement college van beroep

Veel gestelde vragen